Home » OEE voor de voedingsmiddelenindustrie

In de voedingsmiddelenindustrie is efficiëntie van groot belang om de stijgende kosten het hoofd te bieden en tegelijkertijd de winstgevendheid te kunnen blijven garanderen. De Overall Equipment Effectiveness oftewel OEE is een belangrijke indicator van deze efficiëntie en biedt inzicht in hoe effectief de productielijnen worden gebruikt.

OEE in de voedingsmiddelenindustrie toepassen

Download de whitepaper

Ontdek de 7 voordelen van OEE in de voedingsmiddelenindustrie.

OEE meten

Door het meten van OEE worden de prestaties van de machines in de productielijnen in kaart gebracht en kunnen verbeterpunten worden geïdentificeerd. Hierdoor kan de productiviteit worden verhoogt, waardoor er meer producten kunnen worden geproduceerd met dezelfde hoeveelheid aan mensen en machines. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten doordat dit leidt tot een verlaging van de kosten per product aan de ene kant en een verhoging van de kwaliteit van de producten aan de andere kant.

Optimaliseren van de productie

Met behulp van OEE kunnen voedingsmiddelenbedrijven hun productieproces verder optimaliseren en de efficiëntie verhogen, wat leidt tot een betere winstgevendheid en een sterkere concurrentiepositie op de markt. Dit maakt OEE een onmisbaar instrument in de voedingsmiddelenindustrie.

OEE registratiesysteem

De OEE is op verschillende manieren te meten. Vertrouwt u op handmatige registratie van stilstanden en prestaties dan is de meting niet alleen arbeidsintensief maar vaak ook onbetrouwbaar. U kunt snellere en nauwkeurigere resultaten krijgen door een automatisch OEE-registratiesysteem te gebruiken. De uitdaging is vaak om het juiste systeem te vinden en de juiste manier te vinden om dit systeem in het bedrijf te integreren.

Novotek heeft uitgebreide ervaring met het implementeren van OEE-oplossingen. Proficy van GE biedt niet alleen OEE, maar ook functionele uitbreidingsmogelijkheden richting kwaliteitscontrole, digitale order executie en online traceerbaarheid.

De voordelen

Het meest voor de hand liggende voordeel is dat je met dezelfde machines meer kunt produceren, maar dat is lang niet alles. Het kunnen zien van de effecten van een lagere performance en ervoor zorgen dat de beoogde lijnsnelheden worden gehandhaafd, zijn andere aspecten van OEE. Hier kun je onder andere nauwkeurigere kostenberekeningen, een betere planning en een lager energieverbruik aan toevoegen.

Concrete resultaten van het gebruik van Proficy OEE

Het meest overtuigende zijn de resultaten van echte klanten. Novotek heeft meer dan 100 OEE registratie systemen geïnstalleerd waarmee eindklanten soortgelijke verbeteringen hebben kunnen realiseren:

  • 5% kostenreductie
  • 2,75% meer productie
  • 2% minder kwaliteitsproblemen
  • 3% meer winst
  • 3% minder afval

OEE implementeren

Wilt u weten of een OEE oplossing past binnen uw productieproces? Neem contact met ons op voor advies.