Dashboards maken en het opstellen van productierapportages start met het verzamelen, opslaan en distribueren van data.

Dashboarding start met data opslag

De basis voor elke rapportage en dashboard tool wordt gevormd door de databron(nen). Een procesdatabase is ontworpen voor het verzamelen, opslaan en distribueren van grote hoeveelheden productiegegevens – vaak op basis van een datumtijdstempel. Daarnaast kunnen gebeurtenissen als alarmen en stilstanden uit deze procesdatabase worden gehaald. Die komen dan vaak weer in een relationele database terecht. Het samenvoegen van al deze data vormt het begin van het creëren van inzicht.

Dashboarding en productierapportage

Wat toont een productierapport?

Een rapport biedt een helder overzicht van de gebeurtenissen over een bepaalde periode. Deze periode ligt vaak vast, zoals bijvoorbeeld een dag of een week. Rapporten worden meestal op een vast moment gegenereerd en als PDF opgeslagen en/of rondgemaild.

Wat is het verschil tussen een dashboard en een rapportage?

Een dashboard is dynamischer dan een rapport. Het geeft de status en prestatie weer van bepaalde productie-onderdelen op een grafische en intuïtieve manier. Deze informatie wordt dan regelmatig en automatisch ververst. Daarnaast is het mogelijk om in te zoomen op een bepaalde meting (Key Performance Indicator) door er op te klikken, waarna er meer details zichtbaar zijn zoals een trend of onderliggende data.

De stap naar Business Intelligence BI

Business Intelligence tools bieden de mogelijkheid om data op verschillende manieren te presenteren. Denk daarbij aan filteren, verbanden leggen, doorsnedes maken en het genereren van top 10 lijstjes. Om dit enigszins performant te kunnen doen moet de data vaak voorbewerkt zijn in een ster- of gedenormaliseerde datastructuur.


Wilt u graag meer weten? Neem contact op.


Onze Rapportage en Business Intelligence producten:
Novotek Report+

Report Plus

Een rapportagetool voor realtime data, historische data en relationele data.

Novotek Report Plus
Proficy Operations Hub

Proficy Operations Hub

Voor uw historische procesdata, MES informatie, ERP master data en andere databronnen.

Lees meer