Home » Insights » Wat is OEE?
Optimaliseren

Wat is OEE?

OEE (Overall Equipment Effectiveness) is een simpel, praktisch en krachtige KPI (key performance indicator) om de prestaties van uw productieproces (machines, productielijnen en fabrieken) te monitoren en te verbeteren. Belangrijk hierbij is om in de gaten te houden waar de grote verliezen liggen. Deze zijn in drie categorieën te verdelen:

  • Beschikbaarheid;
  • Prestatie;
  • Kwaliteit.

Beschikbaarheid meet de verliezen in relatie tot stilstanden. Prestaties meet de verliezen in relatie tot achterblijvende snelheid. Kwaliteit ligt in het verlengde van orders die niet zijn vrij gegeven. Samen vormen deze drie KPI’s OEE. OEE is de KPI dat u een compleet inzicht biedt in de effectiviteit van uw productie.

OEE Calculator

Bekijk de OEE calculator en maak een start met het berekenen van de OEE.
U ontvangt per mail het werkblad na het downloaden van de calculator, hiermee stelt u uw eigen berekeningen op.

Beschikbaarheid

De beschikbare productie tijd heeft te maken met alle soorten verliezen als gevolg van stilstanden. Dit kan komen door een slecht functionerende machine, gebrek aan materiaal, verandering in orders of een wisseling van dienst.

De overgebleven tijd wordt ‘Volledige productie tijd’ genoemd en het doel is om deze beschikbare tijd zo groot mogelijk te hebben.

Prestatie

Het verbeteren van de prestaties richt zich op het verbeteren van de productie snelheid. Dit kan per product verschillen. Tevens kan het per periode of per productie route binnen de fabriek verschillen.

Enkele voorbeelden die de prestaties beinvloeden: slecht grondstoffen, ineffeciente operator, oude machines. De tijd die overblijft wordt de Netto productie tijd genoemd.

Kwaliteit

Kwaliteit is afhankelijk van het aantal eenheden die geproduceerd zijn en degene die uitgeleverd worden. Producten die opnieuw bewerkt moeten worden of lager gekwalificeerd worden, vallen onder productie verlies als gevolg van achterblijvende kwaliteit.

De overgebleven tijd wordt ‘volledige productie tijd’ genoemd en het doel is om deze beschikbare tijd zo groot mogelijk te hebben.

OEE berekenen

OEE calculaties zijn gebaseerd op drie factoren: beschikbaarheid, prestaties en kwaliteit. Hieronder ziet u hoe deze worden berekend.

  • Beschikbaarheid = tijd / geplande productie tijd
  • Prestatie – ideale productie cyclus tijd / werkelijke cyclus tijd
    of
    Prestatie = werkelijke productie snelheid / ideale productie snelheid
  • Kwaliteit= goedgekeurde units / totaal aantal units


OEE combineert al deze factoren naar 1 KPI: 
OEE = beschikbaar x prestaties x kwaliteit

OEE= beschikbaarheid x prestaties x kwaliteit
OEE als KPI voor het optimaliseren van het productieproces

Waarom zou je de OEE willen meten?

Door de OEE van een machine of productielijn continu te meten kun je zien en volgen of deze wel het juiste rendement oplevert. Ooit is namelijk vastgesteld hoeveel eenheden per uur daarmee geproduceerd kunnen worden maar is dat ook zo? En zo niet waarom niet? Daarnaast geef je met een realtime OEE meting direct terugkoppeling aan de medewerkers hoe zij op dat moment presteren. Het is overduidelijk bewezen dat dat een positief resultaat geeft.

Hoe start je met het meten van OEE?

De OEE kun je op verschillende manieren meten: van handmatig bijhouden op papier tot volledig digitaal en geautomatiseerd. Deze laatste methode heeft het voordeel dat het geen of weinig extra tijd kost, de metingen vaak nauwkeuriger zijn en de resultaten direct getoond kunnen worden.

Productinformatie: Lees meer over OEE software

Fler insights