Home » Insights » Wat is OEE?
Optimaliseren

Wat is OEE?

OEE (Overall Equipment Effectiveness) is een simpel, praktisch en krachtige KPI (key performance indicator) om de prestaties van uw productieproces (machines, productielijnen en fabrieken) te monitoren en te verbeteren. Belangrijk hierbij is om in de gaten te houden waar de grote verliezen liggen. De verliezen zijn in drie categorieën te verdelen:

  • Beschikbaarheid;
  • Prestatie;
  • Kwaliteit.

De categorie ‘beschikbaarheid’ meet de verliezen in relatie tot stilstanden. Prestaties meet de verliezen in relatie tot achterblijvende snelheid. Kwaliteit ligt in het verlengde van orders die niet zijn vrij gegeven. Samen vormen deze drie KPI’s OEE. OEE is de KPI dat u een compleet inzicht biedt in de effectiviteit van uw productie. Hieronder leggen we de drie KPI’s uit. Tevens bieden we u een excel werkblad aan met OEE berekeningen.

OEE Calculator

Bekijk de OEE calculator en maak een start met het berekenen van de OEE.
Vul uw gegevens in en krijgt direct toegang tot de calculator, hiermee stelt u uw eigen berekeningen op.

Beschikbaarheid

De beschikbare productie tijd heeft te maken met alle soorten verliezen als gevolg van stilstanden. Dit kan komen door een slecht functionerende machine, gebrek aan materiaal, verandering in orders of een wisseling van dienst.

De overgebleven tijd wordt ‘volledige productie tijd’ genoemd en het doel is om deze beschikbare tijd zo groot mogelijk te hebben.

Prestatie

Het verbeteren van de prestaties richt zich op het verbeteren van de productiesnelheid. Dit kan per product verschillen. Tevens kan het per periode of per productieroute binnen de fabriek verschillen.

Enkele voorbeelden die de prestaties beïnvloeden zijn bijvoorbeeld slechte grondstoffen, in-efficiënte operator of oude machines. De tijd die overblijft wordt de ‘Netto productietijd’ genoemd.

Kwaliteit

Kwaliteit is afhankelijk van het aantal eenheden, die geproduceerd zijn en uitgeleverd zijn. Producten die opnieuw bewerkt moeten worden of lager gekwalificeerd worden, vallen onder productie verlies als gevolg van achterblijvende kwaliteit.

De overgebleven tijd wordt ‘volledige productie tijd’ genoemd. Het doel is om deze beschikbare tijd zo groot mogelijk te hebben.

OEE berekenen

Overall Equipment Effectiveness calculaties zijn gebaseerd op de drie eerder genoemde factoren, namelijk beschikbaarheid, prestaties en kwaliteit. Hieronder ziet u hoe u deze berekent:

  • Beschikbaarheid = tijd / geplande productietijd
  • Prestaties – ideale productie cyclustijd / werkelijke cyclustijd
    of
    Prestatie = werkelijke productie snelheid / ideale productiesnelheid
  • Kwaliteit= goedgekeurde units / totaal aantal units


Overall Equipment Effectiveness combineert al deze factoren naar 1 KPI: 
OEE = beschikbaarheid x prestaties x kwaliteit

OEE= beschikbaarheid x prestaties x kwaliteit
OEE als KPI voor het optimaliseren van het productieproces

Waarom zou je de OEE willen meten?

Door de OEE van een machine of productielijn continu te meten, kunt u zien en volgen of deze wel het juiste rendement oplevert. Ooit is namelijk vastgesteld hoeveel eenheden per uur daarmee geproduceerd kunnen worden maar is dat ook zo? En indien het niet het geval is, waarom niet? Daarnaast geef je met een realtime OEE meting direct terugkoppeling aan de medewerkers hoe zij op dat moment presteren. Het is overduidelijk bewezen dat dat een positief resultaat geeft.

Hoe start je met het meten van OEE?

De KPI OEE kunt u op verschillende manieren meten, zoals het handmatig bijhouden op papier tot het volledig digitaal automatisch registreren. Het laatst genoemde heeft het voordeel dat het geen of weinig extra tijd kost. De metingen zijn namelijk vaak nauwkeuriger en de resultaten direct zichtbaar.


Wilt u informatie ontvangen over een OEE-systeem?

Neem contact op per mail en stel uw vraag.


>Productinformatie: Lees meer over OEE software

Meer artikelen