Home » Insights » Wat is het Digitaal Product Paspoort?
Digitalizeren

Wat is het Digitaal Product Paspoort?

De EU vereist dat elk uniek product in Europa een digitaal product paspoort krijgt. De nieuwe wetgeving heeft als doel om producten duurzamer, beter recyclebaar en herbruikbaar te maken. Het digitale product paspoort is straks een voorwaarde om je product op de Europese markt te brengen.

Het digitaal product paspoort is een van de bouwstenen van de Europese Green Deal: een ambitieus, veelomvattend plan om de Europese economie te verduurzamen. Het paspoort moet een product op zijn gehele reis door de circulaire keten vergezellen, waarbij het eisen stelt aan data om zoveel mogelijk materialen te kunnen hergebruiken en zo min mogelijk energie te verbruiken. Het digitaal paspoort geeft onder andere antwoord op de vragen:

  • Wat zit er in het product?
  • Waar komt het vandaan?
  • Waar lever ik het in na gebruik?
  • Hoe wordt het zo goed mogelijk verwerkt voor hergebruik?

Bedrijven dienen in het paspoort de samenstelling en technische gegevens van hun producten van A tot Z digitaal vastleggen. Tijdens de reis door de keten dient dat productpaspoort steeds weer te worden aangevuld, zodat aan het eind van de levenscyclus alle informatie beschikbaar is die nodig is omtrent hergebruik, reparatie of recycling.

Om welke producten gaat het?

De focus van het paspoort ligt in eerste instantie op producten die de meeste natuurlijke hulpbronnen gebruiken en waar het potentieel voor circulariteit het grootst is, zoals: batterijen, textiel en verpakkingen. De Europese Commissie wil in ieder geval een digitaal product paspoort ontwikkelen voor dertig productgroepen met de grootste milieu-impact. Per productgroep dienen afzonderlijke afspraken gemaakt te worden over welke data in het paspoort moet komen te staan.

De batterijsector is inmiddels op eigen initiatief al gestart met het opstellen van een product paspoort om hergebruik en recycling van batterijen een impuls te geven, waarbij de conceptversie inmiddels reeds gereed is. Daarnaast zijn de textiel- en elektronicasector aan de beurt. In de textielsector zijn de eerste gesprekken daarover reeds gevoerd.

Om welke informatie gaat het?

Wat er precies in het product paspoort moet komen is nog niet 100% vastgelegd, maar het is al wel duidelijk dat het om materiaalgegevens gaat, componenten waaruit het product is opgebouwd en het energieverbruik. Deze informatie moet openbaar zijn en uniek voor elk product dat daarmee ook identificeerbaar moet zijn. Ook is nu al wel duidelijk dat op het moment dat de infrastructuur voor het product paspoort er ligt, er legio andere toepassingen zullen komen. Denk aan concurrentie positionering, product marketing, herkomst bepaling, instructies, fraude-bestrijding, etc.

> Productinformatie: Ontdek Energie monitoring met pro.energy en vraag inloggegevens aan voor de demo.

Hoe kan ik me hier alvast op voorbereiden?

U kunt zich alvast voorbereiden op het digitaal product paspoort door nu te starten met de digitalisering van uw productieproces. Want hoewel er veel nog niet vastligt is het al wel duidelijk dat deze informatie digitaal en het liefst automatisch aangeleverd zal moeten worden. Novotek heeft ervaring op het gebied van traceerbaarheid en energiemonitoring in productieprocessen. Zo realiseerden wij reeds een volledig geautomatiseerd traceersysteem voor een groot zuivelbedrijf om de herkomst van de melk op de pakken aan de consument duidelijk te maken. Wij maken hiervoor gebruik van standaard software van GE Digital, marktleider op het gebied van Digital Manufacturing.

> Productinformatie: Ontdek het MES Systeem van GE Digital en bekijk de demo

Digitaal Product Paspoort TNO

De basisvoorwaarde voor duurzame economie. Lees de whitepaper.

Download de whitepaper van TNO
  • Close

    Download bestand


Meer weten of in contact komen met een van onze productspecialisten?
Neem dan contact op met customerservice.benelux@novotek.com


Meer artikelen