Home » Insights » Wat is het Digitaal Product Paspoort?
Digitalize

Wat is het Digitaal Product Paspoort?

Het digitaal product paspoort is een document waarin informatie staat over de totstandkoming van het betreffende product. Deze informatie is niet alleen van toepassing om het product te kunnen hergebruiken of recyclen, maar zal ook een stimulans zijn voor producenten om de productie op een duurzame manier in te richten. Het is de verwachting dat de Europese Unie het digitale product paspoort stapsgewijs verplicht gaat stellen. Met een MES systeem kunt u vrij eenvoudig aan deze eis voldoen en er zelfs concurrentievoordeel uit halen.

Om welke wetgeving gaat het?

Eind 2019 presenteerde eurocommissaris Frans Timmermans het EU Circular Economy Action Plan: een ambitieus, veelomvattend plan om de Europese Unie verder te verduurzamen. Als onderdeel van dit plan moet de huidige lineaire productieketen omgebogen worden naar een circulaire keten, waarin zoveel mogelijk materialen hergebruikt worden en ook nog eens zo min mogelijk energie verbruikt. Essentieel aan dat plan is dat de informatie over hoe een product tot stand is gekomen wordt gedeeld met recyclers en consumenten. Al die informatie moet terecht komen in het Digitaal Product Paspoort.

Om welke informatie gaat het?

Wat er precies in het product paspoort moet komen is nog niet 100% vastgelegd, maar het is al wel duidelijk dat het om materiaalgegevens gaat, componenten waaruit het product is opgebouwd en het energieverbruik. Deze informatie moet openbaar zijn en uniek voor elk product dat daarmee ook identificeerbaar moet zijn. Ook is nu al wel duidelijk dat op het moment de infrastructuur voor het product paspoort er ligt, er legio meerdere toepassingen zullen komen. Denk aan concurrentie positionering, product marketing, herkomst bepaling, instructies, fraude-bestrijding, etc.

Hoe kan ik me hier alvast op voorbereiden?

U kunt zich alvast voorbereiden op het Digitaal Product Paspoort door nu te starten met de digitalisering van uw productieproces. Want hoewel veel nog niet vastligt is het wel duidelijk dat deze informatie digitaal en het liefst automatisch aangeleverd zal moeten worden. Novotek heeft veel ervaring op het gebied van traceerbaarheid en energiemonitoring in productieprocessen. Zo realiseerden wij in 2010 reeds de transparancy tool voor een groot zuivelbedrijf om de herkomst van de melk op de pakken aan de consument duidelijk te maken. Wij maken hiervoor gebruik van standaard MES software van GE Digital, marktleider op het gebied van Digital Manufacturing.

Download
Digitaal Product Paspoort TNO

De basisvoorwaarde voor duurzame economie.
Lees de whitepaper.

  • Close

    Download bestand


Meer weten of in contact komen met een van onze productspecialisten?
Neem dan contact op met info.benelux@novotek.com


Meer artikelen